picnik
picnik

فال روزانه 2 امروز تولد

فال روزانه امروز تولد

فال روزانه امروز روز تولد

فال روزانه 2 امروز روز تولد

 چند كلمه براي آنهايي كه امروز تولدشان است

دوست عزيزي كه ۱۰ بهمن به دنيا آمده اي، تولدت مبارك! شما براي شناخت خود، زمان بسياري صرف كرده ايد و امسال به واقعيت هاي بيشتري در مورد خودتان پي مي بريد. واقعياتي كه هيچ كس ديگر بهتر از شما نمي تواند آن را كشف كند. شما لايق يك زندگي بهتر هستيد و اكنون بهترين زمان براي ايجاد تغييرات است. ماه اسفند فرصت هاي تازه اي برايتان بوجود مي آيد كه نبايد آنها را از دست بدهيد. توانايي شما بالا و شرايط براي ايجاد تغييرات فراهم است، پس از همين حالا دست به كار شويد. اگر مجرد هستيد، به زودي با فردي آشنا مي شويد كه با روحيه شما سازگاري زيادي دارد. از حاشيه به دور باشيد تا لحظات خوبي را در كنار او تجربه كنيد.

متولدين فروردين

فال روزانه يكشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

به مراسمي دعوت مي شويد كه افراد گوناگوني در آن سخنراني و ايده هايشان را بيان مي كنند. با شركت در اين مراسم، ايده هاي تازه اي به ذهن تان خطور خواهد كرد كه در پيشرفت شغلي تان موثر خواهد بود. حتي اگر با نظرات آنها موفق نيستيد سعي كنيد بر حرف هايشان تمركز كنيد زيرا خالي از فايده نيستند. به نظر مي رسد كه رابطه عاطفي تان كمي دچار تزلزل شده است و شريك زندگي تان به قول هايي كه داده عمل نكرده است. خوش بيني خوب است اما در حال حاضر بهتر است واقع بين باشيد و به دنبال راه حلي تازه بگرديد.

متولدين ارديبهشت

فال روزانه يكشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

در ذهن تان مدام خيال پردازي مي كنيد. اگر چه ممكن است دور از واقعيت باشند اما ساده از آنها نگذريد. يادتان باشد كه اين خيال ها بي دليل به ذهن تان خطور نكرده است پس براي به واقعيت پيوستن آنها، تلاش كنيد. شما عادت داريد كه به هر موضوعي با ديد شوخي و تمسخر نگاه كنيد اما يادتان باشد كه اين عادت شما را از واقعيت دور مي كند و ممكن است حتي در آينده به ضررتان تمام شود. پس بهتر است ديد خود را وسيع تر كرده و جنبه هاي ديگر را نيز بررسي كنيد.

متولدين خرداد

فال روزانه يكشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

انرژي زيادي در اطرافتان وجود دارد. اگر چه نمي توانيد آنها را با چشم هايتان ببينيد، با گوش هايتان بشنويد يا با دست هايتان لمس كنيد، اما دليلي بر نقض آنها وجود ندارد. به انرژي هاي اطراف تان احترام بگذاريد و سعي كنيد آنها را براي بهبود زندگي خود به كار گيريد. زندگي دست شماست پس آن را همان گونه كه خود مي خواهيد، هدايت كنيد. به جاي آن كه تمركز و انرژي تان را روي موضوعات بي ارزش رابطه عاطفي تان بگذاريد، به موضوعات مهمتر بيانديشيد. آنوقت است كه جنبه هاي جديدي از رابطه را كشف خواهيد كرد.

@@@

متولدين تير

فال روزانه يكشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

شادي و عشق خود را با اطرافيان تان به اشتراك بگذاريد. در همكاري با ديگران است كه مي توانيد آثار خلاقانه بيشتري خلق كنيد يا پروژه هاي جديد را با موفقيت به اتمام برسانيد. شما در اين جهان تنها نيستيد و مي توانيد از افرادي كه علاقندي هاي مشتركي با شما دارند، چيزهاي جديد زيادي بياموزيد. اگر در اولين قرار ملاقات تان نتوانستيد تاثير لازم را بگذاريد، نگران نشويد. تمام چيزي كه به بدان احتياج داريد، خود واقعي تان است. سعي كنيد در ديدارهاي بعدي از صحبت كردن در مورد موضوعات سنگين و استرس زا خودداري كنيد. در اين صورت همه چيز به خوبي پيش خواهد رفت.

متولدين مرداد

فال روزانه يكشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

احساسات شما تغيير كرده و نسبت به اطراف تان دچار شك شده ايد. اگر نمي توانيد منظقي تصميم بگيريد، عصباني و نااميد نشويد، سعي كنيد راهي كه پيش پاي شما قرار گرفته است را در پيش بگيريد و به باقي مسائل توجه اي نداشته باشيد. از پنهان كردن احساسات تان بپرهيزيد و سعي كنيد آنها را آزادانه بيان كنيد تا سبك تر شويد. شما سوار بر چرخ و فلك هستيد، پريدن ناگهاني به بيرون از آن تنها به شما آسيب مي رساند. اگر تا انتهاي مسير سر جاي خود بنشينيد، حتما ايمن خواهيد بود.

متولدين شهريور

فال روزانه يكشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

امروز از آن روزهايي است كه دوست داريد به صندلي راحتي خود تكيه دهيد و آسمان و ابرهايي كه در آن معلق اند را نگاه كنيد. خلاقيت شما گل كرده طوري كه مي توانيد اشكال مختلف را از دل ابرها كشف كنيد. اگر فكر مي كنيد كه اين كار ساده ايست، فرد ديگري را در كنارتان بنشانيد و از او نيز بخواهيد كه آنچه را در آسمان مي بينيد، برايتان بازگو كند. آنوقت مي بينيد كه چقدر از ديگران متفاوت هستيد. خودتان را دست كم نگيريد. از صندلي بلند شويد و از قوه تخيل تان براي بهبود و پيشرفت زندگي كمك بگيريد. به زودي خبر خوبي در مورد رابطه عاطفي تان خواهيد شنيد. خودتان را براي يك جشن آماده كنيد.

فال روزانه شنبه امروز روز تولد

فال روزانه يكشنبه امروز روز تولد

فال روزانه دوشنبه امروز روز تولد 

فال روزانه سه شنبه امروز روز تولد

فال روزانه چهارشنبه امروز روز تولد

فال روزانه پنج شنبه امروز روز تولد

فال روزانه جمعه امروز روز تولد

متولدين مهر

فال روزانه يكشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

شما فردي هستيد كه دوست داريد هميشه به عمق مسائل نگاه كنيد و از سطحي بودن گريزانيد. اگر چيزها آنطور كه شما مي خواهيد اتفاق نمي افتند، ناراحت نشويد. به جاي نشستن و غصه خوردن، بلند شويد و به دنبال علت و معلول ها باشيد. اگر آگاهي خود را افزايش دهيد، مي توانيد كنترل بيشتري بر امور داشته باشيد. به زودي با فردي قرار ملاقاتي خواهيد داشت. اگر چه ممكن است به اين نتيجه برسيد كه رابطه شما به هيچ جايي نخواهد رسيد و شما هيچ نقطه اشتراكي با يكديگر نداريد اما حداقل خواهيد فهميد كه واقعا از رابطه عاطفي خود چه مي خواهيد و كجاها بايد به دنبال شريك زندگي ايده آل خود باشيد.

متولدين آبان

فال روزانه يكشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

اگر چه امروز مشغول به كارهايتان هستيد اما فكرتان جاي ديگري سير مي كنيد و تمركز برايتان سخت شده است. نگران نباشيد اين احساس موقتي است و شما به زودي تمام كارهاي خود را به اتمام خواهيد رساند. در رابطه عاطفي خود احساس ناامني مي كنيد. ممكن است اكنون شرايط سختي را تجربه كنيد اما هر چه به سمت جلوتر پيش مي رويد، روزهاي بهتري در انتظارتان خواهد بود. در هر موقعيتي كه به سر مي بريد، استراحت را فراموش نكنيد كه از ضروريات زندگي است. مشورت و دردودل با خانواده نيز مي تواند آرامش بيشتري را به شما هديه دهد.

متولدين آذر

فال روزانه يكشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

خودتان را با كار مشغول كرده ايد تا افكار منفي به سراغ تان نياد و از مرور كردن خاطرات تان به دور باشيد. اما به جاي فرار بهتر است بنشينيد و در مورد زندگي تان خوب فكر كنيد. چه چيزي خوشحال تان مي كند؟ سعي كنيد آنچه موجب خوشنودي تان مي شود را به دست آوريد. اگر اين كار در حال حاضر برايتان غير ممكن است، به دنبال ايجاد تغييرات باشيد. احساس مي كنيد كه رابطه عاطفي شما كسل كننده شده و شور و شوق خود را از دست داده است اما نگران نباشيد زيرا اين شرايط موقتي است. از اين آرامش كنوني لذت ببريد زيرا به زودي بار ديگر حرارت عشق واقعي را تجربه خواهيد كرد.

متولدين دي

فال روزانه يكشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

در بيان كلام تان محتاط باشيد. در مكالمه هاي جدي از شوخي كردن خودداري كنيد زيرا ممكن است منحر به سوتفاهم و در آينده به ضرر شما تمام شود. اگر مي خواهيد اطلاعاتي را كه مدت هاست به دنبالش هستيد، به دست آوريد، با ديدي مثبت تر به مسائل نگاه كنيد. امروز از آن روزهاست كه بايد حواستان را نسبت به خود و اطرافيان تان جمع كنيد تا بعدها پشيماني به سراغ تان نياد. اگر مجرد هستيد به زودي فرصت خوبي براي برقراري يك رابطه عاطفي عميق برايتان فراهم مي شود و به آرامش و تعادلي كه انتظارش را مي كشيديد، خواهيد رسيد.

متولدين بهمن

فال روزانه يكشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

مراقب احساسات خود باشيد زيرا هميشه راه درست را به شما نشان نمي دهند. سعي كنيد اگر مي خواهيد تصميمي بگيريد، از روي منطق باشد در غير اين صورت در آينده اي نه چندان دور پشيماني به سراغ تان مي آيد. افرادي كه امروز ملاقات مي كنيد، ممكن است كمي لجباز، غير منطقي و خودخواه به نظر برسند، بهتر است به جاي بگومگو، از آنها دوري كنيد. در رابطه عاطفي خود دچار سوتفاهم شده ايد كه بسيار ناراحت تان كرده است. در حال حاضر اگر آنها را جدي بگيريد، شرايط بدتر از اين خواهد شد. پس بهتر است به تمام مشكلات تان بخنديد تا همه چيز به وضعيت سابق خود بازگردد.

متولدين اسفند

فال روزانه يكشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

قدر موفقيت هاي زندگي خود را بدانيد زيرا شما براي به دست آوردن آنها تلاش بسياري كرده ايد. اگر به فكر ايجاد تغييراتي در زندگي خود هستيد، عاقلانه عمل كنيد تا آنچه در دستان تان است، نابود نشود. فردي توجه شما را جلب كرده است. شما نيز تصميم گرفته ايد براي شروع اين رابطه قدمي برداريد. اگر به دنبال موضوعي براي شروع مكالمه با او مي گرديد، ما موضوعات فلسفي را به شما پيشنهاد مي كنيم زيرا جزو علاقمندي هاي هر دوي شماست. امشب زمان خوبي براي يك قرار دو نفره در رستوراني رمانتيك مي باشد.

فال روزانه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۲۰:۰۰ ] [ picnik ] [ نظرات (0) ]

خواص سركه سيب براي پوست,چگونه سركه سيب درست كنيم,خواص سركه سيب براي لاغري,مضرات سركه سيب,سركه سيب و لاغري شكم,طريقه مصرف سركه سيب,خواص سركه سيب براي مو,ماسك سركه سيب

طرز تهيه سركه سيب با خواص و فوايد سركه سيب براي لاغري , پوست و مو

براي اين ساعت در سايت من و تواوكي در قسمت مرتبط با آموزش آشپزي , خواص و فوايد سركه سيب براي لاغري , پوست و مو و طرز تهيه سركه سيب را آماده كرديم.

سركه سيب و فوايد سركه سيب

طرز تهيه سركه سيب با خواص و فوايد سركه سيب براي لاغري , پوست و مو

خواص سركه سيب فوايد سركه سيب

 

سركه سيب از بروز سرطان پيشگيري هم مي كند. اگر چه سركه سيب سرطان را درمان نمي كند ، ولي به  دليل داشتن آنتي اكسيدان ، راديكال هاي آزاد را در بدن از بين مي برد. راديكال هاي آزاد تركيبات خطرناكي هستند كه در اثر اكسيداسيون به وجود مي آيند و باعث تخريب سلول هاي بدن، پيري زودرس سلول ها و ايجاد سرطان مي شوند.
سركه سيب داراي خاصيت آنتي بيوتيكي و ضدعفوني كننده است. ضد باكتري و ضد قارچ است و باعث ارتقاء عمل سيستم ايمني بدن در مقابله با عوامل بيماري زا مي شود.
مقدار پتاسيم بدن را تنظيم مي كند، در نتيجه به حفظ تعادل اسيدي- بازي خون كمك مي كند.

برخلاف باور افراديكه تصور دارند توليد زياد اسيد باعث رفلاكس معده مي باشد، دليل رفلاكس معده در خيلي از افراد كمبود اسيد معده مي باشد. درمان شامل مصرف روزانه ۱ تا ۲ قاشق چايخوري سركه سيب مي باشد.
خيلي از افراديكه دچار مشكلات پوستي از پسوريازيس گرفته تا اگزما مي باشند، از سركه سيب براي كاهش التهاب و كاهش عمومي مشكل استفاده مي نمايند. سعي كنيد جاهاي تحت تاثير را با پنبه آغشته به سركه سيب تر نماييد.
سركه سيب داراي خاصيت آنتي بيوتيكي و ضدعفوني كننده است. ضد باكتري و ضد قارچ است و باعث ارتقاء عمل سيستم ايمني بدن در مقابله با عوامل بيماري زا مي شود.
مقدار پتاسيم بدن را تنظيم مي كند، در نتيجه به حفظ تعادل اسيدي- بازي خون كمك مي كند.
براي تصلب شرائين مفيد است، زيرا هنگام مستحكم شدن استخوان ها، توده كلسيمي موجود در مفاصل را تجزيه مي كند.
براي درمان مسموميت غذايي و ناراحتي هاي گوارشي مفيد است.
عفونت ادراري را بهبود مي بخشد.
فشار خون بالا را كاهش مي دهد.
در افرادي كه داروهاي ديورتيك ( ادرارآور ) مصرف مي كنند، مصرف سركه سيب، باعث جايگزين شدن و جبران پتاسيم از دست رفته مي شود. براي اين منظور دو قاشق مرباخوري سركه سيب را با مقداري آب مصرف كنيد

مواد لازم براي تهيه سركه سيب:

سيب ۱ كيلوگرم
سركه ۱/۲ استكان
شكر ۱ قاشق غذاخوري
نمك ۱ قاشق چاي خوري

طرز تهيه سركه سيب:

1. پوره ي سيب را به همراه سركه، شكر و نمك (تا نيمه) در ظرف مورد نظر بريزيد و درب آن را خوب ببنديد.

2. ظرف را در محيطي گرم قرار دهيد. بين ۳۰ تا ۴۰ روز زمان لازم است تا سركه آماده شود. در اين ميان، به خصوص در روزهاي اول، آن را تكان ندهيد.

3. بعد از اين مدت از سركه كمي بچشيد. سركه بايد ترش شده باشد. اگر اينطور نبود، دوباره در ظرف را ببندبد و آن را مدت زمان بيشتري كنار بگذاريد.

4. وقتي سركه آماده شد، آن را از صافي رد كنيد و در ظرف مورد نظر بريزيد.

نكاتي در مورد تهيه ي سركه سيب:

1. سيب ها را تميز بشوييد و پوست بگيريد. تمام بخش هاي اضافي سيب مانند دانه ها و دم آن را جدا كنيد. مي توانيد سيب ها را رنده كنيد و يا به كمك غذاساز پوره كنيد. بهتر است كه از سيب هاي شيرين استفاده كنيد.

2. از ظرفي استفاه كنيد كه درب آن كاملا بسته شود و هوا نكشد. حجم سركه سيب بعد از تخمير افزايش پيدا مي كند، پس ظرف را تا نيمه پر كنيد.

3. لازم است تا سركه براي تخمير به مدت ۳۰ تا ۴۰ روز در مكاني گرم قرار گيرد.

مضرات سركه سيب

عوارض جانبي – مصرف مقادير كوچك سركه سيب، عموما بدون مشكل مي باشد. اما مقادير زياد و يا مصرف طولاني مدت مي تواند خطراتي در پي داشته باشد. مصرف سركه سيب خالص و مخلوط نشده با آب مي تواند باعث ساييده شدن ميناي دندان و سوختن دهان و گلو شود.
خطرات مصرف سركه سيب – زنانيكه پوكي استخوان دارند، بايد با احتياط سركه سيب مصرف نمايند. مصرف مرتب سركه سيب مي تواند باعث كاهش تراكم استخوان شود. از آنجاكه سركه سيب مي تواند باعث تغيير سطح انسولين شود، افراد ديابتي بايد سركه سيب را با مشورت پزشكشان مصرف نمايند.
تداخلات – افراديكه ملين، ديورتيك و داروي بيماري هاي قلبي و ديابت مصرف مي نمايند، بايد قبل از مصرف سركه سيب با پزشكشان مشورت نمايند.

طرز تهيه سركه سيب با خواص و فوايد سركه سيب براي لاغري , پوست و مو

سايت آموزش آشپزي آسان انواع غذاهاي ايراني و خارجي

آموزش آشپزي

سركه سيب براي مو

در مورد خاصيت اين سركه براي پوست نيز تاكيد مي‌شود كه سركه‎سيب به طور كلي به زيبايي و بهبود ظاهري پوست كمك مي‌كند چون پوست به طور طبيعي اسيدي است و سركه سيب مي‌تواند PH طبيعي پوست را متعادل سازد. در اين صورت، بين چربي و خشكي پوست تعادل برقرار مي‌شود.

سركه سيب در عين حال به كاهش لكه‌ها و دانه‌هاي قرمز روي پوست كمك مي‌كند. به اين ترتيب براي نرمي كلي پوست بهتر است دفعه بعد كه به حمام مي‌رويد چند قاشق چايخوري از اين سركه را داخل وان پر از آب بريزيد و مدتي در وان بمانيد. محلول سركه‎سيب و آب، پوست را مرطوب، تازه و از همه مهم‎تر پاك‎سازي مي‌كند.

نكته : در مصرف داروهاي گياهي براي پوست خيلي توجه كنيد تا دچار عارضه پوستي نشويد .

سركه سيب و عسل

دستورالعمل معجون عسل و سركه سيب خيلي آسان هست. يك قاشق مرباخوري عسل و سركه سيب را در يك ليوان آب مخلوط كنيد. يك ليوان از اين معجون را حداقل دوبار در روز قبل از غذاخوردن نوش جان كنيد و اين كار را حداقل براي دوهفته تكرار كنيد.

سركه سيب براي جاي جوش و سركه سيب براي پوست

بهترين زمان  براي اين كار شب قبل از رفتن به رختخواب است بهتر است سه باردر هفته اين كار را انجام دهيد

شب قبل خواب انجام بدين (سه بار در هفته)

دو قاشق غذاخوري سركه سيب رو با يك قاشق غذاخوري آب مخلوط كنيد و با بعد يك گوش پاك‌كن روي جوش‌ها بماليد.سركه سيب باكتري‌‌هاي مولد آكنه و سلول‌هاي مرده سطح پوست را از بين مي‌برد و تا حدي التهاب جوش رو از بين ميبره.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۱۹:۱۸ ] [ picnik ] [ نظرات (0) ]

سالاد ماكاروني خوشمزه با مرغ +طرزتهيه سالاد ماكاروني مخصوص با سبزيجات و قارچ

3 روش دستور پخت سالاد ماكاروني

فيلم طرزتهيه سالاد ماكاروني و سالاد ماكاروني با مرغ پخته و قارچ

1_سالاد ماكاروني با قارچ مخصوص با سبزيجات

2_سالاد ماكاروني خوشمزه با كالباس

3_سالاد ماكاروني قالبي حرفه اي

سالاد ماكاروني مجلسي,سالاد ماكاروني با مرغ,سالاد ماكاروني با قارچ,سالاد ماكاروني خوشمزه,سالاد ماكاروني با كالباس,سس سالاد ماكاروني,سالاد ماكاروني با تن ماهي,سالاد ماكاروني ساده,سالاد ماكاروني با مرغ,سالاد ماكاروني با قارچ,سالاد ماكاروني با كالباس,سالاد ماكاروني با تن ماهي,سس سالاد ماكاروني,سالاد ماكاروني مجلسي,طرز تهيه سالاد ماكاروني با سيب زميني,سالاد ماكاروني قالبي

 

مواد لازم براي تهيه سالاد ماكاروني با كالباس

ماكاروني فرم دار دو ليوان

نخودفرنگي نصف ليوان

كالباس خرد كرده يك ليوان

كنسرو ذرت نصف ليوان

سس مايونز يك ليوان

ماست يك ليوان

خيارشور خرد كرده نصف ليوان

نمك و فلفل به ميزان لازم

طرز تهيه سالاد ماكاروني با كالباس:

با اين مقدار مواد لازم حدود پنج كاسه ماست خوري از ”‌سالاد ماكاروني “ خواهيم داشت.

يك ليوان ماست (حدود 180 گرم)، نصف ليوان خيار شور خرد كرده (معادل 70 گرم)

يك ليوان سس مايونز (حدود 180 گرم)، دو ليوان ماكاروني فرم دار (جمعاً معادل 200 گرم)

نصف ليوان كنسرو ذرت (معادل 60 گرم)، نصف ليوان كنسرو نخود فرنگي (معادل 80 گرم)

120 گرم كالباس براي تهيه يك ليوان كالباس خرد كرده، نمك و فلفل به ميزان لازم

 

مواد لازم براي سالاد ماكاروني قالبي :

ماكاروني شكلي آبكشي شده ترجيحا رنگي : يك بسته كوچك يا نصف بسته بزرگ
نصف سينه مرغ پخته
هويج پخته : 1 عدد متوسط
ذرت كنسروي : 4 قاشق غذاخوري
فلفل دلمه اي سبز يا رنگي : 1 عدد
خيارشور ريز خرد شده : 6 الي 8 قاشق غذاخوري (بسته به شوري اونها) سر پر
نخود سبز پخته : 4 قاشق غذاخوري سر پر
كالباس نگيني خرد شده : 6 الي 8 قاشق غذاخوري سر پر
سس مايونز به ميزان لازم
نمك، فلفل و كمي آبليمو كمي

طرز تهيه سالاد ماكاروني قالبي:

تمام مواد بالارو با هم مخلوط مي كنيم و ميزاريم تا كمي خنك بشه (بهتره سس مايونز در آخر و كمي قبل از سرو اضافه بشه همينطور ادويه ها!چون ماكاروني سس رو جذب ميكنه) و وقتي خواستيم سرو كنيم حدود نيم ساعت قبل سس مواد رو هم ميزنيم

و توي قالبه مورد نظرمون پلاستيك فريزر مياندازيم. و مواد رو توي قالب ريخته و با پشته قاشق فشار ميديم. و ميزاريم نيم ساعت خودش رو بگيره و بعد در ظرف سرو برش ميگردونيم و با سس و پوره سيب زميني تزيينش ميكنيم. من فرصت تزيين نداشتم.

نكته ها ي سالاد ماكاروني:

بهتره تمام مواد رو سر و خنك با هم مخلوط كنيد. و آب ماكاروني رو كامل بگيريدمقدار مواد بستگي به سليقه ي شما داره. من خودم معمولا بيشتر از مواد بالا ميريزم. خودتون ميتونيد كم و زيادش كنيد از ماست چكيده هم ميتونيد

به جاي سس يا تركيبي با سس استفاده كنيد ميتونيد سسي از آبليمو و ادويه و سس مايونز درست كنيد و نيم ساعت قبل از سرو سس رو روي مواد بديد يا وقتي برگردونيد روي مواد بريزيد. ميتونيد از قارچ خرد شده هم استفاده كنيد.

اميدواريم دستور اين سه روش پخت سالاد ماكاروني براي شما مفيد بوده باشد.

برچسب ها:سالاد ماكاروني مجلسي,سالاد ماكاروني با مرغ,سالاد ماكاروني با قارچ,سالاد ماكاروني خوشمزه,سالاد ماكاروني با كالباس,سس سالاد ماكاروني,سالاد ماكاروني با تن ماهي,سالاد ماكاروني ساده,سالاد ماكاروني با مرغ,سالاد ماكاروني با قارچ,سالاد ماكاروني با كالباس,سالاد ماكاروني با تن ماهي,سس سالاد ماكاروني,سالاد ماكاروني مجلسي,طرز تهيه سالاد ماكاروني با سيب زميني,سالاد ماكاروني قالبي

سالاد ماكاروني با تن ماهي

سالاد ماكاروني آشپزخانه كوچك من

سالاد ماكاروني مجلسي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۱۷:۰۱ ] [ picnik ] [ نظرات (0) ]

عكس خفن بازيگران زن و مرد ايراني و عكس هاي خفن و داغ امروز فيس بوكي و تلگرام 96 سال 1396

عكس هاي اينستاگرام سحر فريشي

عكس خفن


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۱۴:۰۴ ] [ picnik ] [ نظرات (0) ]

نماز شب,احكام نماز شب,كيفيت نماز شب

بهترين زمان خواندن نماز شب و آموزش نماز شب كوتاه و بلند با قنوت نماز وتر و نماز  شب وتر چيست

 

كيفيت نماز شب

نماز شب مجموعا يازده ركعت است:

1. هشت ركعت آن كه دو ركعت دو ركعت مانند نماز صبح خوانده مي شود و چهار دو ركعتي آن به نيت نماز شب است.

2. دو ركعت نماز شفع: بهتر است در ركعت اول آن بعد از حمد، سوره ناس و در ركعت دوم بعد از حمد سوره فلق خوانده شود.

3. يك ركعت نماز وتر: بعد از حمد سه بار سوره توحيد و يكبار سوره فلق و يكبار سوره ناس بخوانيم و مي توان يك سوره تنها خواند، سپس دست ها را براي قنوت به سوي آسمان بالا مي بريم و حاجات خود را از خدا مي خواهيم.

و براي چهل مومن دعا مي كنيم و طلب مغرفت كرده و هفتاد مرتبه مي گوييم: استغفرالله ربي و اتوب اليه (از پروردگار خود طلب آمرزش و مغرفت مي كنيم و به سوي او بازگشت مي نمايم) .

آنگاه هفت بار مي گوييم: هذا مقام العائذه بك من النار(اين است مقام مسي كه از آتش قيامت به تو پناه برد) و بعد از آن 300مرتبه مي گوييم: (العفو) و سپس مي گوييم: رب اغفرلي و ارحمني و تب علي، انك انت التواب الغفور الرحيم.

قضاي نماز شب را فضيلت بسيار است، چنانچه در تفسير علي بن ابراهيم از امام صادق(عليه السلام) روايت مي كند: شخصي به آن حضرت عرض كرد: فدايت شوم چه بسا كه اتفاق مي افتد كه يك ماه و دو ماه و سه ماه نماز شب از من فوت مي شود و من آن را به روز قضا مي كنم، آيا اين كار جايز است؟ فرمود: به خدا قسم  اين كار مايه روشني چشم تو است و اين جمله را سه بار تكرار كرد

احكام نماز شب

1. هشت ركعت به نيت نماز شب و سپس دو ركعت نماز شفع و آنگاه يك ركعت نماز وتر، كه با فضيلت ترين نماز شب، نماز وتر و شفع است و دو ركعت نماز شفع برتر از وتر است.

2. براي نماز شب مي توان به نماز شفع و وتر اكتفا كرد، بلكه هنگام تنگي وقت مي توان تنها به نماز وتر اكتفا كرد.

3. وقت نماز شب از نيمه شب تا فجر صادق است، و هنگام سحر از ساير مواقع بهتر است و تمامي ثلث آخر شب سحر محسوب مي شودو افضل از آن خواندن نماز شب نزديكي هاي فجر است.(44)

4. جايز است انسان نماز شب را نشسته بخواند حتي در حال اختيار ولي اگر مي خواهد نشسته بخواند بهتر آن است كه هر دو ركعت نشسته را يك ركعت ايستاده حساب كند، بنابراين بايد هشت بار دو ركعت نشسته و هر دو ركعت به يك سلام كه جمعا شانزده ركعت مي شود به نيت نماز شب بخواند و دوباره دو ركعت هر دو ركعت به يك سلام به نيست نماز شفع و دوبار يك ركعت هر ركعت به يك سلام به نيت نماز وتر، ولي در حال اضطرار و مريض همان يازده ركعت كفايت مي كند.

5. شخص مسافر مي تواند نماز شب را پيش از نيمه شب بخواند.
6. جواني كه مي ترسد خواب بماند و نماز شب از او فوت شود مي تواند نماز شب را پيش از نيمه شب بخواند.

7. كساني كه براي خواندن نماز شب بعد از نيمه شب عذري دارند مانند پيرمردان و با كسي كه از سرد شدن هوا مي ترسد و يا از جنب شدن در خواب مي ترسد و … مي توانند نماز شب را قبل از نيمه شب بخوانند.

8. خواندن سوره در ركعت هاي نماز شب لازم نيست و مي تواند فقط به خواندن سوره حمد اكتفا كند،  همچنين قنوت در ركعت هاي اول دوم مستحب است و مي تواند بدون قنون بخواند.

9. نماز وتر يك ركعت است و مي شود آن را بدون قنوت به جا آورد.

10.لازم نيست همه يازده ركعت را در يك مجلس بخواند، بلكه مي تواند در دو سه نوبت بخواند، بلكه تفريق افضل است همان طور كه رسول خدا تهجد مي كرد.

11. مستحب است كه نماز شب را بلند بخواند تا اگر از خانواده اش كسي مي خواهد براي نماز شب برخيزد بيدار شود، چنانچه در روايت است و شهيد و ديگران نيز تصريح به استحباب جر نموده اند.

بديهي است كه استحباب بلند خواندن نماز شب در جايي است كه امن از ريا و سمعه باشد و اگر خداي ناخواسته خوف ريا و سمعه در بلند خواندن باشد بايد آهسته بخواند(55)

آموزش خواندن نماز شب با ساير نمازهاي شب پيوسته

نماز شب يازده‌ ركعت است: چهار تا دو ركعت (مثل نماز صبح) به نيت نماز شب و يك نماز دو ركعت به نيت نماز  شَفْعْ و يك نماز يك ركعتي به نيت نماز وَتْر

نيت: دو ركعت نماز شب مي‌خوانم قُربة اِلي الله
– در ركعت اول: يك بار سوره حمد + يك بار سوره قل هو الله احد + ركوع + سجده
– در ركعت دوم: يك بار سوره حمد + يك بار سوره قل هو الله احد + قنوت + ركوع + سجده + تشهد + سلام.
(نماز شبي كه در قست بالا آمده است را چهار بار تكرار كنيد كه جمعاً هشت ركعت نماز شب مي‌شود).

نماز شب شفع

نيت: دو ركعت نماز شَفْعْ مي‌خوانم قُربة اِلي الله
– در ركعت اول: يك بار سوره حمد + يك بار سوره قل هو‌ الله احد + يك بار سوره قل اعوذ برب الناس + ركوع + سجده.
– در ركعت دوم: يك بار سوره حمد + يك بار سوره قل‌ هو الله احد + يك بار سوره قل اعوذ برب الفلق + قنوت + ركوع + سجده + تشهد + سلام.

نماز شب وتر

نيت: يك ركعت نماز وَتْر مي‌خوانم قُربة اِلي الله
– در ركعت اول: يك بار سوره حمد + سه بار سوره قل هو الله احد + يك بار سوره قل اعوذ برب الفلق + يك بار سوره قل اعوذ برب الناس
– در قنوت: خواندن كامل قنوت + در حاليكه دستهايتان در حالت قنوت است، (با انگشتان دست راست يا با تسبيح) چهل بار بگوييد ( اَللّهُمَّ اِغْفِر لِلْمومِنينَ وَ اَلْمومِناتْ وَ اَلْمُسلِمينَ وَ اَلْمُسلِماتْ )

«خدايا ببخش جميع مؤمنين مرد و مؤمنين زن را». و بعد از آن هفتاد بار بگوييد ( اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبي وَ اَتُوبُ اِلَيه) «آمرزش مي‌طلبم از خدايي كه پروردگارم است و بسويش باز مي‌گردم».

سپس هفت بار بگوييد (هذا مَقامُ الْعائِذِ بِكَ مِنَ اَلْنار)

«اين است مقام كسي كه از آتش قيامت به تو پناه مي‌برد».

سپس سيصد مرتبه بگوييد ( اَلْعَفو ) «ببخش». + و سپس يك بار بگوييد ( رَبّ اغْفِرْلى وَ ارْحَمْنى وَ تُبْ عَلىََّ اِنَّكَ اَنْتَ التّوابُ اَلْغَفُورُ الرّحيم )

«پروردگارا ببخش مرا و رحم كن به من و توبه مرا بپذير به راستي كه تو، توبه پذيرنده، بخشنده و مهرباني». + ركوع + سجد + تشهد + سلام + (پايان نماز) + تسبيحات فاطمة زهرا (س)

(تسبيحات حضرت زهرا (سلام الله عليها): (34 مرتبه، الله اكبر، 33 مرتبه، الحمد لله و 33 مرتبه، سبحان الله) در حديثي آمده: خواندن تسبيحات فاطمه زهرا (سلام الله عليها) از هزار ركعت نماز مستحب، نزد خداوند بهتر است).

 
بهترين زمان خواندن نماز شب و آموزش نماز شب كوتاه و بلند با قنوت نماز وتر و نماز وتر چيست
منبع:سايت من و تو اوكي

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۱۳:۰۸ ] [ picnik ] [ نظرات (0) ]
دعاي نادعلي كبير,ناد,ناد علي,ناد عليا مظهر العجايب,دعاى ناد على,ناد على,ناد علي كبير,سايتنادعلي,nade ali,دعاء ناد عليا الكبير,ختم نادعلي براي ازدواج,سوره نادعلي,نادعلي دعا,نادعليصوتي,نادعلي,نادعلي كبير,طريقه ختم نادعلي براي ازدواج,دانلوددعاي نادعلي,خواص دعاي نادعلي,ختم نادعلي براي ازدواج,دعاي نادعلي صوتي,دانلود دعاي نادعلي براي موبايل,دعاي نادعلي با صداي فرهمند,معني دعاي نادعلي,دانلود متن دعاي نادعلي,دعاي نادعلي براي جلب محبت,دعاينادعلي,دانلود دعاي نادعلي,خواص دعاي نادعلي,دانلود دعاي نادعلي,نادعلي
 
دعاي نادعلي در صورت خواندن طولاني مدت براي جلب محبت و رفع حاجت و نياز بسيار قوي و راهگشا است.در اين پست در سايت من و تو اوكي موارد زير را براي دعاي نادعلي كبير آماده كرديم.
جالب است بدانيد هفتصد خاصيت براي دعاي زيباي نادعلي ذكر شده است.
 
 
عكس دعاي ناد علي
 

 

دانلودمتن خواصدعاي نادعلي با صداي فرهمند براي جلب محبت در سايتمن و تو اوكي
براي ديد عكس دعاي نادعلي در ابعاد اصلي كليك كنيد “https://goo.gl/4TFx7j”
 
از براي ناد علي (ع) هفتصد خاصيت ذكر كرده اند و در تمام مهمات آنرا موثر دانسته اند و طريقه ختم ناد علي كبير آنست كه اگر كسي را مهمي عظيم پيش آيد ناد علي (ع) را 7 نوبت به نيت آن مهم بخواند البته برآورده خواهد شد . اگر بعد از نماز صبح به نيت مال و ثروت ، روزي 9 بار بخواني ثروتمند گردي . اگر جهت اداي قرض 15 روز و روزي 22 مرتبه بخواني قرضت ادا ميگردد . اگر كسي اين دعا را با خود داشته باشد از شر جميع حيوانات و جن و انس محفوظ باشد .
و دعا اين است :بِسمِ اللهِ الرَّحمن الرَّحيم.نادِ عَليّاً مَظهَرَ العَجائِب تَجِدهُ عَوْناً لَكَ فِي النَّوائِب لي اِلَي اللهِ حاجَتي  وَعَلَيهِ مُعَوَّلي كُلَّما اَمَرتَهُ وَ رَمَيتُ مُنقَضي في ظِلِّ اللهِ وَ يُضِلِلِ اللهُ لي اَدعُوكَ كُلَّ هَمٍّ وَغَمٍّ سَيَنجَلي بِعَظَمَتِكَ يا اللهُ بِنُبُوَّتِكَ يا مُحَمَّدُ بِوَلايَتِكَ يا عَلِيُّ يا عَلِيُّ يا عَلِيُّ اَدرِكني بِحَقِّ لُطفِكَ الخَفيِّ اللهُ اَكبَرُ اَنَا مِن شَرِّ اَعدائِكَ بَرِيءٌ اللهُ صَمَدي مِن عِندِكَ مَدَدي وَ عَلَيكَ مُعتَمِدي بِحَقِّ إِيّاكَ نَعبُدُ وَ إِيّاكَ نَستَعينُ يا اَبَا الغَيْثِ اَغِثْني يااَبَاالحَسَنَيْنِ اَدْرِكني ياسَيفَ اللهِ اَدرِكني يا بابَ اللهِ اَدرِكني ياحُجَّةَ اللهِ اَدرِكني يا وَلِيَّ اللهِ اَدرِكني بِحَقِّ لُطفِكَ الخَفيِّ يا قَهّارُ تَقَهَّرْتَ بِالقَهرِ وَ القَهرُ في قَهرِ قَهرِكَ يا قَهّارُ يا قاهِرَ العَدُوِّ يا والِيَ الوَلِيِّ يا مَظْهَرَ العَجائِبِ يا مُرتَضي عَلِيٌّ رَمَيْتَ مَن بَغي عَلَيَّ بِسَهمِ اللهِ وَ سَيفِ اللهِ الْقاتِلِ اُفَوِّضُ اَمري اِلَي اللهِ اِنَّ اللهَ بَصَيرٌ بِالْعِبادِ وَ اِلهُكُم اِلهٌ واحِدٌ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الرَّحمنُ الرَّحيم اَدرِكني يا غياثَ المُستَغيثينَ يا دَليلَ المُتَحَيِّرِينَ يا اَمانَ الخائِفينَ يا مُعينَ المُتَوَكِّلينَ يا رَاحِمَ المَساكينَ يا اِلهَ العالَمَينَ بِرَحمَتِكَ وَ صَلَّي اللهُ عَلي سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ الِهِ اَجمَعينَ وَ الحَمدُ للِهِ رَبِّ العالَمينَ.

 

 

معني ترجمه دعاي نادعلي

بخوان علي را كه مظهر صفات عجيبه است . تا ياري كننده تو باشد در سختي ها اين بنده پيوسته به خدا نيازمند است . و من در امورم به او تكيه كرده ام و امور گذشته و اينده ام را به او وا مي گذارم براي رفع هر ناراحتي تو را مي خوانم . تا مشكل حل و مسائل روشن گردد قسم به بزرگيت اي خدا و به پيامبريت اي محمد و به ولايت تو اي علي اي علي اي علي مرا در ياب بحق لطف پنهانت . الله اكبر و من از شر دشمنانت بيزاري مي جويم . خداي بي نياز از سوي تو ياري مي شم و بر تو اعتماد دارم به حق اياك نعبد و اياك نستعين . اي پدر كمك اي پدر حسنين مرا در ياب اي شمشير خدا اي در خدا , اي حجت خدا ,اي ولي خدامرا در ياب . به حق لطف پنهانت اي غالب و غلبه كننده,اي دوست دوست خدا اي مظهر صفات عجيبه اي علي يقين دارم هركه بخواهد ظلم نمايد تو به شمشير كشنده او را از پاي در مي اوري من تمام امورم را به تو واگذارمي كنم . بدرستي او بصير بر بندگان است فرمايد : خداي شما خداي واحد است و غير از او خدايي نيست و بخشنده و مهربان . مرا در ياب اي فرياد رس فرياد خواهان اي راهنماي سر گردانان اي امان ده تر سندگان اي ياري دهنده پناه آورندگان اي رحم كننده بر فقرا اي خدا به رحمتت مرا در ياب و درود فرست بر محمد و ال او و ستايش براي جهانيان است و بس …

برگرفته از كتاب ارتباط با خدا
ترجمه: الهي قمشه اي

 

خواص دعاي نادعلي

از براي ناد علي (ع) هفتصد خاصيت ذكر كرده اند و در تمام مهمات آنرا موثر دانسته اند و طريقه ختم ناد علي كبير آنست كه اگر كسي را مهمي عظيم پيش آيد ناد علي (ع) را 77 نوبت به نيت آن مهم بخواند البته برآورده خواهد شد.اگر بعد از نماز صبح به نيت مال و ثروت، روزي 9 بار بخواني ثروتمند گردي.اگر جهت اداي قرض 15 روز و روزي 22 مرتبه بخواني قرضت ادا ميگردد.

 

دانلود دعاي ناد علي صوتي:لينك

 

چطور دعاي نادعلي را ختم كنيم؟

و طريقه ختم ناد علي كبير آنست:

كه اگر كسي را مهمي عظيم پيش آيد دعاي ناد علي (ع) را ۷ نوبت به نيت آن مهم بخواند البته برآورده خواهد  شد .

اگر بعد از نماز صبح به نيت مال و ثروت ، روزي ۹ بار بخواني ثروتمند گردي .

اگر جهت اداي قرض ۱۵ روز و روزي ۲۲ مرتبه بخواني قرضت ادا ميگردد .

اگر كسي اين دعا را با خود داشته باشد از شر جميع حيوانات و جن و انس محفوظ باشد .

منظور از دعاي ناد علي، شعر “ناد عليا مظهر العجائب* تجده عونا لك في النّوائب * كلّ غمٍّ و هَمٍّ سَينجَلي *بِوَلايَتِكَ يا عليّ يا علي يا علي” است كه در جلد 20 بحار الانوار ص 73 از قول ميبدي، يكي از شارحان اهل سنت ديوان اميرالمؤمنين (ع) نقل شده است كه متن روايت چنين است:

و گفته شده است كه به پيامبر در روز ا حد ندا شد:

“ناد عليا مظهر العجائب * تجده عونا لك في النّوائب

كلّ غمٍّ و هَمٍّ سَينجَلي* بِوَلايَتِكَ يا عليّ يا علي يا علي.”

و به همين مقدار اكتفا شده و مطلبي كه دلالت داشته باشد كه مي توان از اين شعر به عنوان دعا استفاده كرد، نقل نشده است.

از طرفي، با آنكه بايد هر دعا را بر همان اساسي خواند كه در روايت مرتبط وارد شده، اما بايد در نظر داشت كه  برخي دستوراتي كه در ارتباط با كيفيت خواندن “ناد عليا” بيان مي شود، منشأ روايي نداشته و در كتب معتبر حديثي چنين دستوراتي مشاهده نمي شود.

به هر حال، خواندن آن به اميد ثواب يا “قصد رجاء” اشكال ندارد .

 

مراجع  معظم تقليد در مورد دعاي نادعلي فرموده اند:

خواندن دعاهايي كه اعتبار سندش معلوم نشده، به اميد ثواب، نه به قصد ورود اشكال ندارد.[1] يعني به اميد ثواب خوانده شود، نه به اين قصد كه از معصوم(ع) وارد شده است.

نكته ديگر آن است كه در عبادات، آنچه در مرحله اول اهميت دارد، استناد آن به يكي از منابع معتبر است، اما در  خصوص ادعيه، بر اساس روايات وارده از معصومان، ايرادي ندارد كه هر فردي با انشاء خود و به شرط عدم تعارض با آموزه هاي اسلامي، به مناجات با پروردگار بپردازد[2]، اما نمي توان اصلي كلي را مورد پذيرش قرار داد كه اگر شخصي با خواندن دعا و يا پرداخت نذري به حاجت خويش رسيد، ديگران نيز آن دعا را مانند دعايي مأثور و منقول از امامان (ع) دانسته و آن را به مجموعه دعاها و اعمال موجود اضافه كنند.

[1]. آيت الله صافي گلپايگاني، معارف دين، ص 260؛ آيت الله فاضل لنكراني، استفتائات، ج 2، ص 537،

[2] حر عاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج 7، ص 139، ح 8944، مؤسسة آل البيت، قم، 1409 هـ ق. ” ِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَلِّمْنِي دُعَاءً فَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ الدُّعَاءِ مَا جَرَى عَلَى لِسَانِك‏”.

 

  دانلود متن خواص دعاي نادعلي با صداي فرهمند براي جلب محبت در سايت من و تو اوكي

برچسب ها:

خواص دعاي نادعلي

دعاي نادعلي صوتي

دانلود دعاي نادعلي

دعاي نادعلي با صداي فرهمند

دانلود دعاي نادعلي براي موبايل

معني دعاي نادعلي

ختم نادعلي براي ازدواج

دانلود متن دعاي نادعلي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۱۲:۰۹ ] [ picnik ] [ نظرات (0) ]

دعاي سريع الاجابه براي ازدواج با فرد مورد نظر

دعاي سريع الاجابه براي ازدواج با فرد مورد نظر

دعا براي ازدواج با منابع اسلامي جهت بخت گشايي دختران و پسران مجرد

دعا براي ازدواج سريع دختر,دعا براي ازدواج سريع پسر

 

1_بخت گشايي دختران

مرحوم كاشاني مي فرمايد:

براي بخت گشايي دختران دو ركعت نماز بخواند و بعد از سلام رو به قبله ۱۰۰مرتبه بگويد: (( يا لَطيفُ )) مجرب است.

منبع: معراج الذاكرين /۱۸۳

دعاي سريع الاجابه براي ازدواج با فرد مورد نظر


2_3

از اميرالمؤمنين نقل شده كه هر كس قصد ازدواج داشته باشد دو ركعت نماز گذارد و در هر ركعت پس از حمدسوره ياسين (سوره يس) بخواند و پس از اتمام نماز حمد و ثناى پروردگار گذارد. به علاوه، اين دعا را نيز در  قنوت نماز و بعد از هر نماز، در سجده و يا هر وقت ديگر زياد بخوانيد:

«اللهم اَغنِني بِحلالِكَ عَن حَرامِك و بِطاعَتِكَ عَن مَعصيتِك»؛« خدايا مرا بي نياز كن با حلالت از حرامت و با فرمانبرداري ات از نافرمانيت». برخي از بزرگان توصيه كرده اند اين دعا 1144 مرتبه در يك مكان مقدس مانند  مسجد يا زيارتگاه خوانده شود.

خواندن اين دعاي قرآني نيز مفيد است: «رَبِ ِانّي لِما اَنزَلتَ اِليَّ مِن خَيرٍ فَقير» ؛ «خدايا! بي ترديد من به خيري كه تو بر من فرو مي فرستي نيازمند و محتاجم». (قصص، آيه 244). قرآن مجيد مي فرمايد كه وقتي حضرت موسي گرسنه و تنها و بي سر پناه اين دعا را خواند به لطف خداي تعالي حضرت شعيب دختر خود را به سوي او فرستاد و او را به دامادي برگزيد.

انشاءالله دعاهاي قرآني براي همه ما مفيد بوده و ظرفيت استفاده از آنها را داشته باشيم. همچنين دعاي معراج و دعاي نادعلي براي گشايش همه گرفتاري ها از جمله مسأله ازدواج مفيد است.

 

 

توسل به امام جواد عليه السلام :
از امور مجربه توسل به امام جواد عليه السلام ميباشد . آن را ۱۴ مرتبه در ۹ روز بخوانيد براي رسيدن به حوائج و خصوصا فروش منزل و ازدواج كردن مجرب است .

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِ‏ وَلِيِّكَ‏ مُحَمَّدِ بْنِ‏ عَلِيٍ‏ إِلَّا جُدْتَ‏ بِهِ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَ تَفَضَّلْتَ بِهِ عَلَى مَنْ وَسِعَكَ وَ وَسَّعْتَ عَلَيَّ رِزْقَكَ وَ أَغْنَيْتَنِي عَمَّنْ سِوَاكَ وَ جَعَلْتَ حَاجَتِي إِلَيْكَ وَ قَضَاهَا عَلَيْكَ إِنَّكَ لِمَا تَشَاءُ قَدِيرٌ

خواندن اين توسل (دعاي توسل) را بعد از هر نماز براي اداء كردن قرض ها نيز مجرب دانسته اند .

دعاي سريع الاجابه براي ازدواج با فرد مورد نظر

منبع : تحفة الرضوية ص ۲۱۵ و ۲۱۶


4-5-6

 

دعا آساني امر ازدواج :
چون كسي عزب باشد و خواهند كه به آساني امر ازدواج دست دهد يا براي او فرزند عزيز حاصل شود سه روز متوالي روزهاي سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم ( ايام البيض ) را روزه دارد و هر شب وقت خواب اين آيات را بيست و يك بار با نيت خالص و توجه به خدا و معني آن بخواند و از خداوند متعال حاجت خود را بخواهد و سپس به خواب رود . اگر در هر ماه يك بار به اين دستور عمل كند مطلوب به آساني و خوشي حاصل شود.
سوره فرقان ايه ۷۴

 

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿۷۴﴾
منبع : خواص آيات قرآن كريم ص ۱۱۹

 

 

پيدا شدن زن صالحه :
چون كي اين دو آيه را با نيت خالص و توجه به خدا و معني آن بنويسد و با خود دارد ٬ اگر عزب ( مجرد ) باشد زوجه صالحه اي او را پيدا شود .

و اگر كسي فراموش كار بود ٬حافظه او زياد شود.

و اگر كسي بيمار بود ٬ شفا يابد.

و اگر كسي درويش باشد توانگر شود .

 

 

آيات ۱۳۱و ۱۳۲ سوره طه :
وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿۱۳۱﴾

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿۱۳۲﴾

منبع : خواص آيات قرآن كريم ص ۱۰۹

 

 

براي شيرين بودن نزد محبوب :
اگر دعاي زير را با مشك و زعفران نوشته كسي همراه داشته باشد در نزد محبوب و همسر مورد عزت و علاقه قرار گيرد .

اگر اين دعا هفت مرتبه بر سرمه قرائت شود و از آن سرمه بر چشم مالند همان خاصيت دارد.

اگر اين دعا بر هفت دانه سنگ خوانده شود و يكي يكي در آتش افكنده شود و نيت كند كه نظر فلان بر من شيرين گردان مجرب است.

اگر اين دعا را به نيت ازدواج كسي خوانده شود باز مفيد فايده است.

اگر شخصي اين دعا را هفت بار بر قطعه اي موم خوانده آنرا در آتش اندازد به نيت محبوب القلوب شخص خاص موثر است.

اگر ۴۱ بار اين دعا بر سيب يا گلابي يا هر ميوه ديگر خوانده به دو طرف بدهد كه بخورند آندو عاشق يكديگر شوند.

مي توان براي هر نيت غير ۴۱ بار اين دعا را قرائت كرد.

اگر اين دعا سه بار بر روي مسافر خوانده شود وي در صحت و سلامت از سفر برگردد.

اگر اين دعا سه بار بر كف دست قرائت كرده و به صورت ماليده شود فرد از خطرات در امان ماند.

اگر روزي يك بار اين دعا بخواني مورد لطف و مرحمت همگاني قرار گيري.

فوايد اين دعا به تجربه ثابت شده و بارها امتحان شده و بسيار مجرب و مفيد مي باشد.

دعاي سريع الاجابه براي ازدواج با شخص مورد نظر

دعاي سريع الاجابه براي ازدواج با فرد مورد نظر

دعاي سريع الاجابه براي ازدواج سريع دختر و پسر با شخص و فرد مورد نظر 

 منبع:سايت من و تو اوكي
 
متداولترين پرسش ها براي دعاي ازدواج:
ختم آيت الكرسي براي ازدواج(آيت الكرسي,آيه الكرسي,اية الكرسي):ختم آيت الكرسي براي رفع تمام مشكلات سفارش شده است
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۵:۱۱:۲۳ ] [ picnik ] [ نظرات (0) ]

عكس سحر قريشي,عكس هاي سحر قريشيSahar Ghoreishi,بيوگرافي سحر قريشي,سحر قريشي و همسرش Sahar Ghoreishi

خوشگلترين و زيباترين عكس هاي سحر قريشي با عكس هاي ديده نشده سحر قريشي و شوهر جديدش اميد علومي و اينستاگرام سحر قريشي

عكس هاي اينستاگرام سحر فريشي

عكس هاي اينستاگرام سحر فريشي

سحر قريشي اينستاگرام / اينستاگرام سحر قريشي

عكس هاي سحر فريشي

عكس هاي سحر فريشي

سحر فريشي

سحر فريشي

عكس سحر قريشي,عكس هاي سحر قريشي,بيوگرافي سحر قريشي,سحر قريشي و همسرش

دانلود آهنگ جديد سحر قريشي با همسرش اميدعلومي به نام احوال بارون

 

عكس سحر قريشي,عكس هاي سحر قريشي,بيوگرافي سحر قريشي,سحر قريشي و همسرش

سحر قريشي و همسرش

سحر قريشي و همسر جديدش / عكس هاي سحر قريشي با شوهرش

جديدترين عكس هاي سحر قريشي/ سحر قريشي و اميد علومي

عكس سحر قريشي با حجاب

عكس سحر قريشي با حجاب

سحر قريشي واقعا افغاني است؟

خير اين خبر شايعه سازي سايت هاي زرد است.

سحر قريشي درگذشت!!!

خبرنگار راديو تلويزيون باشگاه خبرنگاران؛ شايد شما هم از طريق فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي اين شايعه به گوشتان رسيده باشد كه (سحر قريشي به دست يك مرد جوان كشته شد!)
 
اين خبر كاملا كذب است اما حتي عكس‌هايي از آن در فضاي مجازي وجود دارد كه اين شايعه را به شدت تقويت مي‌كند. ماجرا از اين قرار است كه سحر قريشي در صفحه‌ي اينستاگرام خود يك عكس از فيلمي را منتشر كرده كه اين روزها مشغول بازي در آن است. "مردي شبيه گرگ" نام فيلم سينمايي به كارگرداني "اشكان شاپوري" است و سحر قريشي در آن نقش دختري را بازي مي‌كند كه به دست يك مرد جوان كشته مي‌شود.

عكس عروسي سحر قريشي و شاهرخ استخري در سريال دلنوازان

شاهرخ استخري و سحر قريشي

عكس عروسي سحر قريشي

كليپ عروسي سحر قريشي و شاهرخ استخري در سريال دلنوازان ,فيلم عروسي سحر قريشي اپارات با شاهرخ استخري در آپارات

عكس عروسي سحر قريشي و شاهرخ استخري

سحر قريشي عروسي عكس عروسي سحر قريشي / عكس عروسي سحر قريشي و شاهرخ استخري در سريال دلنوازان

برادر سحر قريشي

برادر سحر قريشي

مادر سحر قريشي و سحر قريشي

مادر سحر قريشي و سحر قريشي

فيلم هاي سحر قريشي

عكس هاي اينستاگرام سحر قريشي

عكس هاي سحر قريشي با عكس هاي ديده نشده سحر قريشي و همسر جديدش اميد علومي

برگرفته سحر قريشي ويكي پديا سحر قريشي بيوگرافي

فيلم شناسي سحر قريشي
سينمايي
سال نام فيلم كارگردان در نقش
۱۳۸۸ لج و لج‌بازي سيد مهدي برقعي
۱۳۸۹ دردسر بزرگ مهدي گلستانه
۱۳۸۹ همه چي آرومه مصطفي منصور يار
۱۳۹۰ گشت ارشاد سعيد سهيلي
۱۳۹۰ ساعت شلوغي آرش معيريان
۱۳۹۰ محرمانه تهران مهدي فيوضي
۱۳۹۰ نار بهاره رضايي
۱۳۹۰ دوباره با هم روزبه حيدري
۱۳۹۰ اكباتان مهرشاد كارخاني
۱۳۹۰ تو و من محمد بانكي
۱۳۹۱ عبور از مه داوود بيدل
۱۳۹۱ زن. مرد. زندگي… مهدي ودادي ليلي
۱۳۹۱ نفس شهروز شكورزاده
۱۳۹۲ پنج ستاره مهشيد افشارزاده
۱۳۹۲ آنچه مردان درباره زنان نمي دانند[۱] قربان محمدپور
۱۳۹۲ دربست آزادي مهرشاد كارخاني
۱۳۹۲ نازنين مهدي گلستانه
۱۳۹۲ آتيش بازي بهمن گودرزي
۱۳۹۲ روزگاري عشق و خيانت داوود بيدل
۱۳۹۳ رجب آرتيست مي‌شود كيوان صادقي بلور
۱۳۹۳ سه بيگانه در سرزمين ناشناخته[۲] مهدي مظلومي
۱۳۹۳ شانس، عشق، تصادف آرش معيريان
۱۳۹۳ شيفت شب نيكي كريمي
۱۳۹۳ تگرگ و آفتاب رضا كريمي
۱۳۹۴ رسوايي ۲۲ مسعود ده نمكي

مچموعه تلويزيوني سحر قريشي
سال نام سريال كارگردان توضيحات
۱۳۸۸ دلنوازان حسين سهيلي زاده نقش يلدا
۱۳۸۹ شايد براي شما هم اتفاق بيفتد محمود معظمي اپيزود شاهد
۱۳۹۰ شايد براي شما هم اتفاق بيفتد احمد معظمي اپيزود اتفاق خودش مي‌افتد
فيلم تلويزيوني
سال فيلم تلويزيوني كارگردان پخش
۱۳۸۹ حال خوب من بهروز خلج شبكه خانگي
۱۳۹۰۰ نارمك (تهرانپارس) صالح دلدم شبكه خانگي

سحر قريشي در شبكه خانگي

سال نام فيلم كارگردان در نقش
۱۳۸۹ سيسيلي‌ها روح‌الله حسيني
۱۳۹۰ نردبان چوبي فرشاد ارج
۱۳۹۰ سه خط موازي محسن افشاني
۱۳۹۱ بچه‌هاي لواسان احمد توكلي
۱۳۹۳۳ مردي شبيه گرگ اشكان شاپوري

Sahar Ghoreishi
Actress
Born: December 27, 1987 (age 29), Tehran, Iran
Height: 5′ 7″
Nationality: Iranian
Siblings: Sepehr Ghoreishi
 Ex-spouse: Mehran Akhavan Zakeri


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۲۳:۴۲ ] [ picnik ] [ نظرات (0) ]

اميرحسين آرمان و همسرش
اميرحسين آرمان بيوگرافي

اميرحسين آرمان در كلاه پهلوي

اميرحسين آرمان در كيميا
اميرحسين آرمان فيلمها

اميرحسين آرمان اينستاگرام

آهنگ اميرحسين آرمان

همسر اميرحسين آرمان كيست

اميرحسين آرمان و مادرش و همسرش با بيوگرافي كامل امير حسين آرمان در خندوانه و اينستاگرام و آهنگ ها amir  hossein arman

براي اين ساعت در سايت من و تو اوكي بيوگرافي و همه اطلاعات كامل عكس بيوگرافي و آهنگ هاي امير حسين ارمان را منتشر  كرديم.

اميرحسين آرمان و مادرش و همسرش با بيوگرافي كامل امير حسين آرمان در خندوانه و اينستاگرام و آهنگ ها

اميرحسين آرمان

عكس امير حسين آرمان بيوگرافي

عكس امير حسين آرمان

 

 

 
بيوگرافي امير حسين آرمان
 
اميرحسين ارمان
 

نام:اميرحسين

نام خانوادگي:آرمان

تاريخ تولد امير حسين آرمان : 1361/8/14 ۱۴ آبان ۱۳۶۱

محل تولد امير حسين آرمان :تهران

 
سال هاي فعاليت امير حسين آرمان:از 1381 تاكنون

امير حسين آرمان در تلويزيون
سريال كلاه پهلوي (سيد ضياءالدين دري)
سريال سرزمين كهن (كمال تبريزي)
سريال پيدا و پنهان (آرش معيريان)
سريال زخم (مسعود آب پرور)
سريال كيميا (جواد افشار)
سريال پريا

امير حسين آرمان در سينما
آنها (احسان سلطانيان) (۱۳۹۴)
خبر خاصي نيست (مصطفي شايسته) (۱۳۹۳)
داره صبح ميشه (يلدا جبلي) (۱۳۹۳)
شيفت شب (نيكي كريمي) (۱۳۹۳)
نازنين (مهدي گلستانه) (۱۳۹۲)
بشارت به يك شهروند هزاره سوم (محمدهادي كريمي) (۱۳۹۱)
ساكن خانه چوبي (حسينعلي ليالستاني) (۱۳۹۱)
دوباره با هم (روزبه حيدري) (۱۳۹۰)
من مادر هستم (فريدون جيراني) (۱۳۹۰)
برف روي شيرواني داغ (محمدهادي كريمي) (۱۳۸۹)
در امتداد شهر (علي عطشاني) (۱۳۸۹)
بيداري روياها (محمدعلي باشه آهنگر) (۱۳۸۸)
يه حبه قند (رضا ميركريمي) (۱۳۸۸)
امشب شب مهتابه (محمدهادي كريمي) (۱۳۸۷)
صد سال به اين سال‌ها (سامان مقدم) (۱۳۸۶)
هدف اصلي (قدرت الله صلح ميرزايي) (۱۳۸۵)
ازدواج به سبك ايراني (حسن فتحي) (۱۳۸۳)

اميرحسين آرمان مجرد است.
اميرحسين آرمان و مادرش

اميرحسين آرمان اينستاگرام اميرحسين آرمان instagram

امير حسين آرمان بازيگر سينما و تلويزيون مهمان شب گذشته «خندوانه» بود.

آرمان در خصوص سريال «پريا» گفت: خدا را شكر مردم سريال را مي‌بينند و مورد استقبال قرار گرفته است؛ چرا كه موضوع HIV اولين بار است كه در تلويزيون در قالب يك سريال مطرح مي‌شود. از طرف ديگر،‌ بحث عشق نامتعارف، عوامل گروه و كارگرداني از دلايل اصلي استقبال از اين سريال است.

بازيگر «يه حبه قند» ادامه داد: سريال «پريا» مهمترين كار من در عرصه بازيگري بود. چالش جدي براي من به وجود آورد و تمام انرژي خود را براي اين كار در مدت شش ماه صرف كردم.

وي در خصوص بازيگر شدن خود عنوان كرد: از ابتدا به خواندن و بازيگري علاقه داشتم. اولين فيلم خود را سال 83 بازي كردم و با سريال «كيميا» بيشتر شناخته شدم. در مدت 12 سال با تلاش بسيار به هدفم رسيدم.

رامبد جوان در خصوص فعاليت جديدش سوال كرد: در حال جمع‌آوري آلبوم موسيقي‌ام هستم.

در ادامه رامبد جوان و اميرحسين آرمان مسابقه پانتوميم اجرا كردند و جوان برنده اين مسابقه شد.

آرمان در پايان درباره زندگي مشترك گفت: ازدواج يك اتفاق و نقطه عطف است كه بايد زمان آن برسد. برنامه‌ريزي ندارد و هنوز براي من اين اتفاق رخ نداده است.

در پايان برنامه بازيگر «پريا» به درخواست جوان سرود ملي ايران را به همراه تماشاگران خواند.

در بخش ديگر برنامه مهران غفوريان استند‌آپ كمدي خود را پيرامون خاطرات بازيگران از برخورد با مردم و اتفاقات پيش آماده اجرا كرد.

اميرحسين آرمان و مادرش و همسرش با بيوگرافي كامل امير حسين آرمان در خندوانه و اينستاگرام و آهنگ ها amir  hossein arman


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۲۲:۵۷ ] [ picnik ] [ نظرات (0) ]

تعبير ديدن مار در خواب,خواب ديدن مار,تعبير خواب ديدن مار,خواب مار ديدن,ديدن خواب مار,ديدن مار سياه در خواب,ديدن مار سفيد در خواب,تعبير خواب مار ديدن,ديدن مار بزرگ در خواب,تعبير ديدن مار سفيد در خواب,تعبير خواب ديدن مار سياه,مار در خواب ديدن,ديدن مار قرمز در خواب,تعبير ديدن مار سبز در خوابخواب مار ديدن چه تعبيري دارد,ديدن مار زرد در خواب,ديدن مهره مار در خواب,ديدن مار در خواب چيست,تعبير خواب مار سبز,تعبير خواب مار زرد,تعبير خواب مار قرمز,تعبير خواب كشتن مار,تعبير خواب خوردن مار,تعبير خواب پيچيدن مار دور اعضاي بدن,تعبير خواب مار كبري,تعبير خواب مار زرد رنگ,تعبير خواب مار مرده,تعبير خواب مار كوچك,تعبير خواب مار آبي رنگ,تعبير خواب مار بزرگ,خواب مار سبز,تعبير خواب پوست مار,تعبير خواب مهره مار,تعبير خواب تخم مار,تعبير خواب گرفتن مار,مار تعبير خواب,تعبير خواب گزيدن مار,تعبيرخواب ابن سيرين مار,ديدن ماردرخواب,تعبيرديدن ماردرخواب

تعبير خواب مار,ديدن مار در خواب,تعبير خواب مارمولك,تعبير خواب مار سياه,تعبير خواب نيش زدن مار

تعبير خواب مار,ديدن مار در خواب,تعبير خواب مار سياه,تعبير خواب نيش زدن مار

ديدن مار در خواب كمي عجيب و ترسناك اما براي تمامي افراد حداقل يكبار ديدن مار در خواب شايد طبيعي باشيد با سايت من و تو اوكي باشيد تا با هم تعبير خواب مار يا تعبير نيش زدن مار و تمامي تعابير انواع مار ها را با علماي بزرگ تعبير خواب مرور كنيم.

 

متداولترين خواب هاي مار

ديدن مار در خواب چه تعبيري دارد؟

تعبير خواب مار سياه كوچك و بزرگ

تعبير خواب نيش زدن مار به دست و پا

تعبير خواب پيچيدن مار دور اعضاي بدن

تعبير خواب مار خاكستري رنگ يا كوچك

تعبير خواب خوردن مار زنده يا پخته يا سياه

تعبير خواب مار قرمز رنگ

تعبير مارگزيدگي در خواب

تعبير خواب مار آبي رنگ

تعبير ديدن خواب مار از 9 معبر واقعي خواب

1_تعبير خواب مار حضرت يوسف:ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺎﺭ به تعبير حضرت يوسف ع در يك جمله”شما دشمن به شاد” خواهيد شد

ﺩﻳﺪﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻥ ﻣﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﮑﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﺪ

ﺩﻳﺪﻥ ﮔﺰﻳﺪﻥ ﻣﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﮔﺰﻧﺪ ﺭﺳﺪ

ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﺪ

2_تعبير خواب مار محمد بن سيرين:محمد بن سيرين ﻣﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ تفسير به ﻗﺮﺽ ﻭ ﻭﺍﻡ بسيار مي كند

تعبير خواب مار :ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در خانه بيند، دليل دشمني خانگي بود. اگر در صحرا بيند دشمني بيگانه است. اگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند. اگر بيند كه مار بر وي خيره شد، دليل است كه دشمن بر وي غالب گردد. اگر خود را خيره بيند دشمن را قهر كند. اگر بيند كه گوشت مار خورد، دليل شاهي است. اگر بيند كه مار به دو پاره كرد، دليل است كه مال دشمن خورد. اگر بيند كه ماري مرده، دليل كه آفتي از وي رفع شود.

3_تعبير خواب مار امام جعفر صادق:ديدن مار در خواب از نظر امام صادق ع ده بعد دارد.

4_تعبير خواب مار ابراهيم كرماني:اگر بيند كه ماري سفيد بگرفت، دليل بزرگي بود.

اگر بيند كه مار از وي بگريخت، دليل ضعف دشمن است. اگر ماران سياه بيند، دليل است دشمن بسيار بود. اگر مار را سبز بيند، دليل است كه دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بيند، دليل است دشمن او بيمارگونه بود. اگر مار را سرخ بيند، دليل است دشمن او معاشر است. اگر بيند كه ماران بسيار پيش او جمع شدند، دليل است خويشان دشمن او باشند.

5_تعبير خواب مار منوچهر مطيعي تهراني:مار،خطر يا دشمن خانگي است.

خطري كه بدون اطلاع قبلي و بي آنكه انتظارش را داشته باشيد و حدس بزنيد چه مي شود و چه كسي در كمين شماست به سراغتان مي آيد و دشمني است زيبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فريب كه كه زير سر يا در خانه شما هست و از وجودش بي اطلاع عيد اما اين دشمن اگر فرصت بيابد نيش زهر آلود خودش را در تن شما فرو مي برد. برخي نوشته اند، مار ثروت است و دارائي نهفته و موجود كه در اين مورد نيز شما از وجودش بي خبريد. اين تعبير از آنجا ريشه مي گيرد كه در افسانه ها گفته اند و خوانده ايم كه دفائن و خزائن گنجينه هاي نهفته در زير خاك و ويرانه هاي قصور كهن و باستاني را مارها و اژدها و افعي ها حراست و پاسداري مي كنند و چون اين باور در اعماق ذهن ما هست ديدن مار مي تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره اي باشد كه ما از وجودش بي اطلاع هستيم.گفتم كه مار دشمني است زيبا و خوش نقش و نگار و دل فريب و آرام كه بي صدا مي آيد و زهرش را مي ريزد و مي رود. چنين موجودي مي تواند يك زن زيبا نيز باشد. زني كه در عين دولت داشتن خطرناك است و در عين خطرناك بودن دوست داشتني است. در خواب خيره نگريستن به چشم مار را ميمون ندانسته اند. چندين حيوان و جانور هستند كه در خواب به چشم آنها خيره شدن خوب نيست از آن جمله است مار. اگر ديديد ماري را كشتيد بر دشمني پيروز مي شويد ولي به زودي ندامت و پشيماني به سراغ شما مي آيد.

6_تعبير خواب مار اويتنهاو :مار : وجود موانع به هر شكل و نوعي
مار چند سر : جذبه
تبديل به مار شدن : عدم احترام
گرفتن آن : وسوسه
اگر نتوان از دست آن فرار كرد: نااميد بودن نسبت به آينده
نيش خوردن ازمار: از بين رفتن آرامش در خانواده
ماري كه خودرا كش و قوس ميدهد : شما با تكيه بر شانستان از يك خطر خواهيد جست
كشتن آن : پيروزي در مقابل دشمن
مار افعي : اطراف شما پر از آدمهاي ياوه گوست
گرفتن افعي : شما براي مشكلاتتان راه حلي خواهيد يافت
نيش خوردن از افعي : بدبختي

 

7_تعبير خواب مار تام جت ويندو:مار درخواب ، نخست نشانگر غريزه جنسى است و ازسوى ديكر
ممكن است باعث بروز ريشه دارترين ورضايتبخش ترين رابطه ها
شود .
اگر در خواب بببند كه مارى به دور بدنش پيچيده ، تعبير آنست
كه خواب بين اسير و كرفتار هيجانات خويش است .
اگر ببيند مارى دمش را به دهان برده است ، نشانگر ميل به
مقاربت و همخوابكى است .
اگر ببيند كه مارى اورا بلعيد ، نشانگر عمرى است كه از خواب
بين مى كذرد و تعبير آن جنين است كه فرد از تلف شدن عمرش
ناراحت است .
اگر ببيند مارى به دور چوبى جنبره زده است ، نشانگر شفا ،
تولد مجدد و شادابى است .
اگر در خواب مارى را در جمنزار ببيند، نشانگر بى وفايى ،
افسوس خوردن و تهمت است .

8_تعبير خواب مار اسمعيل بن اشعث:اگر ببيند تعدادي مار دورش را گرفتند، خويشان و بستگانش با او دشمن هستند.

9_تعبير خواب مار آنلي بيتون:۱ـ اگر زني خواب ببيند ماري مرده به او نيش مي زند ، نشانة آن است كه از بدخواهي و شرارت كسي عذاب خواهد كشيد .
۲ـ ديدن مار ، نشانة ابتلا به انواع و اقسام شر و بدي است .
۳ـ اگر خواب ببينيد مارها در هم مي لولند ، نشانة آن است كه از كشمكش هاي خود با ديگران نادم و پشيمان خواهيد شد .
۴ـ كشتن مار در خواب ، نشانة آن است كه از هر فرصتي براي پيش بردن زندگي خود استفاده خواهيد كرد و از پيروزي بر دشمنان لذت خواهيد برد .
۵ـ اگر خواب ببينيد از روي مارها راه مي رويد ، نشانة آن است كه از بيماري كه گريبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهيد شد . افراد خود خواه مي كوشند مقام و شان شما را ميان دوستانتان پائين بياورند .
۶ـ اگر خواب ببينيد ماري شما را نيش مي زند ، نشانة آن است كه تسليم كارهاي ناپسند خواهيد شد .
۷ـ اگر خواب ببينيد ماري خوش خط وخال از لاي علفهاي سرسبز به سوي شما مي آيد و از كنار شما مي گذرد و جايي ناپديد مي شود و بعد از مدتي باز از دور پديدار مي شود ، و به سمت شما مي آيد و هر چقدر كه نزديكتر مي شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر مي رسد ، تا اينكه مبدل به اژدهاي عظيم مي گردد ، نشانة آن است كه با نافرماني و بي قيدي شما كارها از بد هم بدتر مي شود . اما پذيرفتن وظايف خود و كنار گذاشتن كاهلي اوضاع بهبود مي يابد
۸ـ اگر خواب ببينيد ماري به گرد شما حلقه مي زند و نيش خود را بيرون مي آورد ، نشانة آن است كه با ناتواني در چنگ دشمنان اسير خواهيد ماند .
۹ـ خريد و فروش مار در خواب ، نشانة آن است كه براي پيروزي به مخالفان خود ، سياستمدارانه با آنها رفتار مي كنيد .
۱۰ـ اگر خواب ببينيد مويي ناگاه مبدل به ماري مي شود ، نشانة آن است كه وقايعي بي اهميت افكار شما را پريشان مي كند .
۱۱ـ اگر خواب ببينيد مارها به شكل هاي غير عادي مبدل مي گردند ، نشانة آن است كه مشكلات شما تنها با حفظ خونسردي و آرامش و داشتن اراده اي قوي بر طرف مي گردد .
۱۲ـ اگر خواب ببينيد مارها در آب مي لولند ، نشانة آن است كه در جايي كه احساس مي كنيد به لذتي تمام و كمال دست مي يابيد ، با درد سر روبرو مي شويد .
۱۳ـ اگر خواب ببينيد مار كسي را نيش مي زند ، نشانة آن است كه ناآگاهانه به يكي از دوستان خود ، صدمه اي مي زنيد .
۱۴ـ ديدن مارهاي كوچك در خواب ، نشانة آن است كه كساني را دوست مي پنداريد و از آنان پذيرايي مي كنيد كه مي كوشند شما را پنهاني بدنام سازند ، و موفقيتهاي روز افزون شما را نابود بسازند .
۱۵ـ اگر خواب ببينيد بچه ها با مار بازي مي كنند ، نشانة آن است كه نمي توانيد دوست را از دشمن تشخيص بدهيد .
۱۶ـ اگر زني خواب ببيند بچه اي ، مار پشت سر او مي گذارد و صداي فس فس مار را مي شنود ، نشانة آن است كه كساني او را متقاعد مي سازند كه ثروت خود را تسليم ديگران كند . بعدا پي خواهد برد كه به دام دسيسه دشمنان افتاده است .
۱۸ـ اگر زني خواب ببيند ماري را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانة آن است كه حقوق او در آستانة پايمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمايت خواهند كرد

برچسب ها:تعبير خواب مار,ديدن مار در خواب,تعبير خواب مارمولك,تعبير خواب مار سياه,تعبير خواب نيش زدن مار,تعبير خواب مار سياه,تعبير خواب مار سبز,تعبير خواب مار خاكستري,تعبير خواب پيچيدن مار دور اعضاي بدن,تعبير خواب مار گزيدگي,تعبير خواب خوردن مار,تعبير خواب مار قرمز,تعبير خواب مار آبي

 

منبع: تعبير خواب tabire khab آنلاين ابن سيرين تعبير خواب امام صادق تعبير خواب آكا تعبير خواب حضرت يوسف

منبع:تعبير خواب tabire khab تعبير خواب آنلاين تعبير خواب ابن سيرين تعبير خواب امام صادق تعبير خواب آكا تعبير خواب حضرت يوسف


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ بهمن ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۲۲:۲۳ ] [ picnik ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 17
دیروز : 6
افراد آنلاین : 1
همه : 429
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب
سئو کار حرفه ای / ملک یاب / خرید و فروش اکانت بازی / ساخت سردخانه  
سردخانه / شرکت کشتیرانی / تصفیه فاضلاب / خرید پستی ساعت مچی
/ خرید بک لینک / ترجمه تخصصی / خرید پکیج فیلم / خرید فیلم و سریال
وکیل پایه یک دادگستری / هاست ارزان / شیرازچت|چت روم شلوغ / تورسریلانکا